Akční nabídka na tento měsíc

Potřebujete, nebo po Vás vaše Společenství vlastníků jednotek (SVJ) či bytový dům (BD) vyžaduje revizní zprávu o provedené revizi plynu? Odpojil Vám plynárenský podnik plynoměr? Pak budete pro znovuobnovení dodávky plynu novou revizní zprávu. Když je plyn odpojen delší dobu než 6 měsíců, pak i tlakovou zkoušku. Chcete revizi plynu pro tyto, nebo podobné účely? Volejte na +420 776 833 722 nebo využijte kontaktního formuláře. Cena za provedení revize plynu je 600,- Kč, cena revize s tlakovou zkouškou je 800,- Kč. Ceny jsou platné pro oblast Praha.

Zemní plyn

 • je bezbarvý, nejedovatý, bez zápachu, vlivem látky, která se přidává do zemního plynu (odorant) můžete zemní plyn při úniku cítit
 • mez výbušnosti zemního plynu je 5 - 15%
 • když cítíte plyn, koncentrace plynu je ještě hluboko pod mezí výbušnosti
 • o zemním plynu na WIKIPEDII
 • Úniku zemního plynu

 • nepoužívat otevřený oheň, otevřít okna
 • uzavřít uzávěry plynu (páčka kolmo na směr potrubí)
 • nezapínat ani nevypínat elektrické spotřebiče
 • varovat obyvatele domu a opustit budovu
 • informovat pohotovostní službu
 • Odpovědná osoba

 • sleduje stav plynovodu, který musí odpovídat předpisům a normám, stav plynovodu nesmí ohrožovat bezpečnost osob ani jejich majetek
 • má na starost na dodržování termínů revizí a kontrol
 • řeší odstranění závad zjištěných při revizích a kontrolách
 • vede provozní dokumentaci (deník) plynovodu
 • dbá na odbornou způsobilost osob, které provádějí revize, montáže, servis
 • dává pokyny při vzniku mimořádných stavů (únik plynu, požár)
 • kontroluje přístupnost a ovladatelnost uzávěrů plynovodu
 • informuje příslušné orgány (policii, hasiče, pohotovostní plynárenskou službu)
 • spolupracuje při odstavení domovního plynovodu z provozu a při opětovné obnovově dodávek plynu
 • Bezpečnost provozu

 • znamená pravidelně provádět kontroly a revize
 • znamená odstraňovat zjištěné závady v předepsaných termínech stanovených při kontrolách a revizích
 • znamená kontrolovat odvody spalin od spotřebičů
 • nefunkční odvod spalin způsobuje orosení zrcadel a oken, usazené saze na povrchu spotřebičů
 • Vznik oxidu uhelnatého spalováním

 • nedostatečné větrání (u spotřebičů bez odtahu spalin)
 • nesprávně seřízené hořáky
 • zanesení výměníkových ploch u kotlů
 • netěsné kouřovody nebo zanesený komín
 • co na oxid uhelnatý říká WIKIPEDIE
 • smutná reportáž TV NOVA, jejímuž obsahu ale šlo zabránit
 • pozadu nezůstává ani Česká televize
 • detektor CO, který může zachránit život, pořídíte ve většině e-shopů za méně než 400 Kč. Zde například www.hyperelektro.cz
 • Kontakty

  Tomáš Komín (revize plynu Praha a okolí)
  Ke škole 1398/1
  Praha 4, 149 00
  telefon: +420 776 833 722
  e-mail: info@revizeplynupraha.eu
  www.revize-plyn.eu

  Jan Komín (revize plynu Praha a okolí)
  Štichova 644/32
  Praha 4, 149 00
  telefon: +420 776 640 363
  e-mail: info@revizeplynu.eu
  www.revizeplynu.eu

  Jan Komín (revize plynu Jihočeský kraj)
  Dvořákova 458
  Blatná, 388 01
  telefon: +420 607 235 258